Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Данон България
Град: София
 
Фирмата проявява интерес към хора, желаещи да работят в следните отдели:
- Продажби;
- Логистика;
- Финанси;
- Човешки ресусри.
Няма конкретни изисквания кандидатите да са определен курс.
Необходими документи:
- Автобиография, мотивационно писмо, снимка.
 
Назад