Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Кока-кола Хеленик Ботълинг Къмпани АД
Град: София
 
Фирмата проявява интерес към хора, желаещи да работят в следните отдели:
- Човешки ресурси;
- Връзки с обществеността;
- Финанси;
- Снабдяване;
- Търговия (търг. представители);
- Маркетинг.
Естество на работата: пълно работно време в отдел Маркетинг.
Начало на стажовете: лято 2003 (стажът за потдел Връзки с обществеността започва през м.май).
Продължителност: 2,3 или 4 месеца.
Необходими документи:
- Автобиография, мотивационно писмо, снимка.
 
Назад