Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Каменица АД
Град: София
 
Каменица АД обявява 3-годишна стажантска програма за пивовари.
Подробности:
Първите две години стажантите преминават през всички етапи на производството, като през първата година се набляга на специфичното за бранша обучение.
Всяко полугодие се държат се изпити. Успоредно се разработват и защитават различни проекти.
На третата година стажантите се подготвят за изпит пред “Гилдията на пивоварите” в Лондон.
При успешно издържан изпит стажантите получават сертификат, с който могат да заемат мениджърски позиции в бранша.
По време на стажантската програма всеки стажант получава месечно възнаграждение.
Естество на работата: на пълно работно време.
Изисквания към кандидатите:
- само ЗАВЪРШВАЩИ студенти;
- специалности: ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ, ПОДОБНИ;
- английски език - отлично ниво (всички материали, проекти и изпити са на английски);
- компютърна грамотност, прилична диплома;
Необходими документи:
Копие от дипломата (с изпитите до момента), автобиография на английски, снимка!
За повече подробности виж публикуваната в www.JobTiger.bg обява.
 
Назад