Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Петрол АД
Град: София
 
Фирмата проявява интерес към хора, желаещи да работят в следните области:
- Промишлено и гражданско строителство и Архитектура;
- Информатика;
- Енергетика;
- Екология;
- Химия.
Подробности за интервютата на КАРИЕРИ 2003:
14.04.03 - 10.00-12.00ч. - ще интервюира специалистът от Дирекция "Инвестиции" Живко Велинов, като изискването е студентите да са от ВИАС, специалности "Промишлено и гражданско строителство" и "Архитектура";
14.04.03 - 14.00-16.00 ч. - ще интервюира Зам.търговски директор Владимир Маринов или началник отдел "Оперативно управление" към дирекцията, като изискването е студентите да са 4-ти курс от УНСС, СУ "Кл.Охридски" и Технически университет, специалност "Информатика";
14.04.03 - 16.00 - 17.00 ч. - ще интервюира Г-н Бондаков - специалист в Дирекция "Петролни бази и складове", занимаващ се с Електроцентрала "Жребчево". Изисквания към студентите - специалност "Енергетика" в ТУ, София.
14.04.03 – 17.00 – 18.00 ч. - ще интевюира специалист от Техническа дирекция. Изисквания към студентите – ТУ, София - електроинженери.

15.04.03 - 10.00-12.00 ч. - ще интевюира началник отдел "Доставки" Лили Павлова, като изискването е студентите да са 4-ти курс от УНСС, СУ "Кл.Охридски" и Технически университет, специалност "Информатика".
15.04.03 - 10.00 - 12.00 ч. - ще интервюира специалист от "Техническа дирекция". Изисквания към студентите - специалност "Екология" от ЛТУ или СУ, специалност "Химия" от ХТМУ.
Необходими документи:
- Мотивационно писмо, снимка, автобиография.
 
Назад