Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: "Експрес гаранцион"ООД
Град: София, Варна
 
Фирма „Експрес гаранцион” се интересува от следните университети съответно за София и Варна:

- Технически университет-гр.София
- ВСУ”Л. Каравелов”
- УАСГ
- „Национална художествена академия”

-Технически университет-гр.Варна
- ВСУ”Черноризец Храбър”
 
Назад