Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: ОВЕРГАЗ Инк. АД
Град: София
 

"КАРИЕРИ 2005 - Добра Кариера, Добър Живот"
Форум за студентски стаж и кариера

ОВЕРГАЗ – най-голямата частна българска компания в газовия сектор на страната

Основната дейност на “Овергаз” е изграждането и експлоатацията на мрежи за доставка на природен газ до крайните потребители в цялата страна. За екипа на компанията газификацията е много повече от бизнес - това е свободното право на всеки българин да избира, да решава сам каква енергия да използва за бита, като в същото време не разрушава околната среда.
Само за последната година “Овергаз” изгради близо 200 километра газоразпределителна мрежа в София и повече от 100 километра в цялата страна. “Овергаз” има вече и юбилейните 1000 километра, построени за 14-те години на своето съществуване.

Стажантски програми по специалности:

През 2005 г. “Овергаз” ще отправи предизвикателството към вас, младите високо квалифицирани специалисти като разкрие стажантски позиции за длъжностите:

 • Инженер – консултант;
 • Счетоводител;
 • Специалист – маркетинг;
 • Специалист реклама;
 • Специалист цифрови модели
 • Специалист възнаграждение
 • Специалист протокол и т.н.

  Как да кандидатствате при нас?

  След като вашите документи бъдат приети от представител на Дирекция “Управление на човешките ресурси”, те ще получат входящ номер и ще бъдат активни в базата данни на “Овергаз” в продължение на 1 (една) година. При разкриване на свободна стажантска позиция, изискванията за която отговарят на вашето образование, кандидатурите ви ще бъдат включени в първоначален подбор по документи. Ако бъдете одобрени, ще се свържем с вас за допълнително интервю.

  Стажантските програми на “Овергаз” са минимум шестмесечни, по предварителен план, платени са и ви дават възможност, при отлично представяне от ваша страна, да продължите кариерата си в “Овергаз”.

  Позициите ще бъдат разкривани през цялата година. Ще се приемат документи на специалисти от :

  Технически специалности:

  В и К, ПГС, Топлотехника, Сондиране и добив нa нефт и газ, Ел. снабдяване и ел. oбзавеждане и т.н.

  Икономически специалности:
  Mаркетинг и мениджмънт, Управление на човешките ресурси, Финанси, Счетоводство и контрол, Бизнесадминистрация, МИО, PR и Реклама.

  Хуманитарни специалности:
  Психология, Право.

  Стажът в “Овергаз” е гаранция за отличен кариерен старт, професионализъм, много нови знания, добро самочувствие и висока квалификация!

  “Овергаз” създава условия за достойна професионална реализация на своите сътрудници, като очаква от тях всеотдайност и лоялност. 95% от персонала на компанията е с висше образование, а средната му възраст е около 30 години.

  Очакваме вашите кандидатури и ви желаем успех!
  Тел. за контакти: 02/ 9 603 274

  Дирекция Управление на човешките ресурси,
  ОВЕРГАЗ Инк. АД

 •  
  Назад