Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: КОРЕКТ - КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Град: София
 
КОРЕКТ-КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД е българска консултантска агенция в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. Дружеството работи на база съвременни методи за подбор, обучение и управление на човешките ресурси, с което е доказало своята ефективност при работа с големи холдингови структури, министерства и държавни фирми, както и при малки и средни частни фирми. Корект - Консулт България предлага разнообразни услуги в областта на управление на човешките ресурси, съобразени с конкретните изисквания на пазара на труда:

 • Изготвяне на стратегия за управление на човешките ресурси, която дава цялостна представа как служителите могат да бъдат привлечени и задържани, как да се съчетават хората и работата, която ще има да вършат така, че те да са както ефективни, така и доволни, как да се изграждат работни групи.
 • Психологически тестове за оценка и анализ на способностите - На базата на проведени интервюта и специализирани тестове, адаптирани за България, фирмата предлага психологически профил на кандидата, който включва анализ на неговите привлекателни възможности и допустимите ограничения.
 • Психологически одит – има за цел да определи ролята на служителя в екипа, потенциала му за кариера и анализ на професионалните му слабости, както и да препоръча начините за коригиране на един небалансиран екип.
 • Индивидуално консултиране – Индивидуалната консултация е с цел да обучи служителите да откриват алтернативи на своите затруднения в междуличностните отношения на работното място, с цел оптимизация и ефективност на екипа.
 • Изготвяне на система за мотивация на персонала
 • Изготвяне на система за оценка на персонала
 • Изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред и инструкции за работа и поведение
 • Юридически консултации при трудово-правни отношения
 • Практическо обучение и консултиране на търсещите работа лица

  ПОДГОТОВКА и ПРЕДСТВЯНЕ по време на интервюе инициатива, ориентирана към търсещите работа лица. Допринася за подобряване на уменията за себе-презентация. Изяснява основните грешки, допускани при подготовка на документи за кандидатстване за работа, както и анализира типовете поведение на кандидатите по време на самото интервю.

  Консултантите в Агенцията ще ви помогнат да ...

  ... подготвите своите документи, които да представят по най-добрият начин уменията, професионалният Ви опит и качествата Ви;

  ... формулирате най-точно и ясно своите силни и слаби страни;

  ... да изразите по-най-добър начин плановете си за професионална реализиция;

  ... да зададете най-точните въпроси в най-подходящият момент;

  ... и да придобиете увереност при представянето Ви по време на интервю за работа.


  Тренинг програми

  ИМИДЖ и УСПЕХе тренинг за формиране на умения за себепрезентация на служителите и презентация на компанията, подходящ за изпълнителски и среден административен и търговски персонал.
  ЕКИПНО СЪТРУДНИЧЕСТВОе тренинг, който укрепва връзките между членовете на вашия екип и способства за изграждането на атмосфера на интелигентно доверие.
  УПРАВЛЕНИЕ на КОНФЛИКТАе тренинг, чрез който Вашите служители ще се запознаят със съвременни и ефективни начини за решаване на конфликтите и ще повишат коефициента си на полезно действие.
  РЕЛАКСАЦИЯ и КОМПЕНСАЦИЯе тренингова група, която допринася за преодоляване на ефектите от ежедневното напрежение в активна стресогенна среда.
 •  
  Назад Обяви в JobTiger