Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Спарки Елтос АД
Град: София, Велико Търново
 
Ние търсим:

Бъдещи специалисти в областта на разработването, конструирането, създаването на технологични режими и производството на нашите изделия.

Ние предлагаме възможности за :

  • Финансиране на образованието при определени условия между нас и бъдещи кандидати;
  • Провеждане на производствено обучение на територията на нашата фирма;
  • Разработване на дипломна работа по проблем от нашето производство;
  • Конкретна работа в производството през летните месеци с осигуряване на социално-битови условия;
  • Работа в екип;
  • Израстване в кариера;
  • Отлични условия на труд и атмосфера за работа;
  • Възможност за професионално развитие и квалификация;
  • Конкурентно възнаграждение и атрактивен социален пакет;
  • Подходящи условия за живеене;
 
Назад