Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: КАОЛИН АД
Град: Варна
 
Желаем да осъществим контакти със студенти от:

І. Учебни заведения

1. Икономически университет Варна;

2. Минногеоложки университет София;

3. Русенски университет;

4. Стопанска академия Свищов;

5. Технически университет Варна;

6. Университет „ Проф. Асен Златаров” Бургас.

ІІ. Специалности

1. Автоматика, информационна и управляваща техника Геология;

2. Открито разработване на полезни изкопаеми;

3. Минерални технологии;

4. Обогатяване;

5. Екология и опазване на околната среда;

6. Информатика

7. Маркшайдерство и Геодезия;

8. Минна техника и технологии

10. Счетоводство и контрол;

11. Технология на силикатите.

ІІІ. Курс – 4 и 5 курс за предпочитане


ІV. Населени места
- с предпочитание от градовете и областите: Варна, Разград, Русе, Силистра, Хасково, Ямбол.

За контакти – тел. 084 20059; 084 25357; 0899905908

С уважение:
Инж. Станимир Стоянов – Мениджър Човешки ресурси при „ КАОЛИН ” АД

 
Назад