Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Хлебопроизводство Пловдив АД и Мелница Ямбол, Хлебозавод Ямбол
Град: Пловдив
 
Хлебопроизводство Пловдив АД
Хлебопроизводство Пловдив започва работа като хлебозавод през 2000 година. Капацитетът на предприятието е 1800 броя хляба на час. Дейността на фирмата обхваща както производството на основните видове хляб, изпечен по класическа технология, така и техния пласмент в голям брой търговски обекти на регионалния пазар.

Мелница Ямбол, хлебозавод Ямбол
Мелница Ямбол е е традиционен и водещ регионален производител на различни типове млевни продукти. Разполага с ж.п. разтоварище , складови вместимости за съхранение на над 60 000 т зърно,оборудвани чистачно , млевно , смесително и пакетажно отделения ,приемна и цехова лаборатории Производителност: 110т./24ч.
Продуктите с търговска марка “Мелко” се продават на над 10 едрови клиенти във всички градове на региона.
Мелницата осигурява работа на 50 души, ангажирани в приемането и съхранението на зърно, производството на млевни продукти, административното обслужване и др.

Диана хляб ООД Ямбол е хлебозавод с дългогодишни традиции.Разполага с три линии за производство на хляб по класическа технология , цех за закуски и специални видове хляб. Предприятието осигурява 62 работни места, включващи квалифициран и обслужващ персонал.Разполага със собствена дистрибуторска мрежа, реализираща продукцията в общините Ямбол, Тунджа, Елхово и Средец.Работи по програмата “Закуска с топло мляко” с учебните заведения от региона.

Позиции:
1. Технолог хлебопроизводство за гр.Пловдив и гр.Ямбол
Задължения:
Организация и контрол на технологичния процес при производството на хляб.
Изисквания:
- завършено висше образование или студенти последна година ВУЗ, специалност “Технология на хляба и хлебните продукти, сладкарство”,
- Английски език,
- Компютърни умения – MS Office,
- Комуникативност,
- Организаторски способности.

2. Технолог мелничио производство за гр. Ямбол
Задължения:
Организация и контрол на технологичния процес при преработката на пшеница и производството на брашно.
Изисквания:
- завършено висше образование или студенти последна година ВУЗ, специалност “Технология на зърнените, хлебните и фуражни продукти”,
- Добро ниво владеене на английски език,
- Компютърни умения – MS Office,
- Комуникативност,
- Организаторски способности.

3. Механик РМЦ за гр.Ямбол
Задължения:
Поддръжка и ремонт на машини и оборудване за ХВП
Изисквания:
- Завършено висше образование, специалност “Машини и апарати за хранително вкусовата промишленост”,
- Добро ниво владеене на английски език,
- Компютърни умения – MS Office,
- Комуникативност,
- Организаторски способности.

4. Търговски представител за регион Ямбол
Задължения:
Разработване / разширяване на съществуваща дистрибуторска мрежа
Изисквания:
- Висше икономическо образование, специалност “Мениджмънт и маркетинг”
- Много добро ниво владеене на английски език,
- Шофьорска книжка, категория В,
- Компютърни умения – MS Office, Internet,
- Комуникативност,
- Умения за работа в екип.

5. Агроном за регион Ямбол
Задължения:
Организира процеса по обработка на земята и отглеждане на съответните култури.
Изисквания:
- Висше образование, общ профил / РЗ,
- Шофьорска книжка, категория В,
- Комуникативност,
- Умения за работа в екип.

 
Назад