Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Райфайзенбанк България ЕАД
Град: София
 
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2006

Райфайзенбанк (България) винаги се стреми да привлича динамични и талантливи хора, които могат да увеличат стойността на екипа й от професионалисти.

Ние превърнахме в традиция практиката да приемаме студенти на стаж през летните месеци, като им предоставяме възможност да натрупат практически умения, да докажат личностните си качества и да се ориентират относно тяхната бъдеща професионална реализация.

Стажантската ни програма започва през месец юни и продължава до месец октомври на съответната година. Минималната продължителност на практиката е 45 дни.

За да успеете като кандидат за участие в Стажантската програма на Райфайзенбанк (България) EАД Вие трябва:

 • Да сте студент/ студентка в 3-ти или 4-ти курс;
 • Да владеете много добре английски език;
 • Да имате отлични комуникативни умения;
 • Да имате качества на екипен играч;
 • Да обичате и да умеете да търсите решения на проблеми;
 • Активно да търсите и преследвате възможностите;
 • Бързо да се адаптирате към промени;
 • Да управлявате ефективно времето си и да следите целите си;
 • Да си поставяте високи цели.

  Освен това е необходимо да подадете в отдел “Управление на човешките ресурси” най – късно до 15.04.2006:
 • мотивационно писмо на английски език, в което да посочите, че:
 • кандидатствате за стаж;
 • периода, в който можете да направите стаж;
 • автобиография на английски език;
 • актуална снимка (формат за документи) на адрес: София 1504, ул. “Гогол” 18/20, Райфайзенбанк (България) АД, отдел “Управление на човешките ресурси”

  e-mail: careers.hr@rbb-sofia.raiffeisen.at

  Основни сфери на дейност на Райфайзенбанк (България) EАД, с които като стажанти ще имате възможност да се запознаете:

  Обслужване на клиенти; предлагане на пълната гама от некредитни банкови продукти

  Банкиране на дребно – предлагане на жилищни и потребителски кредити, банкови карти

  Кредитиране, управление на риска, администриране на кредити

  Развитие на клоновата мрежа
 •  
  Назад