Information about Internship Positions
 
Employer: Бонев Софт Одитинг ООД
Town: Sofia, Varna
 

Бонев Софт Одитинг ООД е водеща българска софтуерна компания. Фирмата е разработчик и собственик на една от най-разпространените интегрирани системи за фирмено управление АЖУР®-L5.5.

Предлагаме успешен старт в кариерата на търсещи реализация млади хора, готови да се развиват и усъвършенства в изключително подходяща среда. Няколко специалисти, работещи при нас в различни направления са осъществили първия си контакт с Бонев Софт по време на форума “Кариери 2005”.

Предлагаме: висококвалифицирано обучение, отлични условия за работа, постоянен трудов договор, адекватно заплащане.

Търсим млади специалисти в следните направления:

1. Програмисти – работа в изключително компетентен екип, който се отличава с висок професионализъм. Познания на Delphi, Interbase SQL и релационни бази данни; TCP/IP и мрежово администриране са предимство.

2. Консултанти – силно мотивиран, млад и амбициозен екип, който осъществява настройката и внедряването на продуктите АЖУР® във водещи фирми, клиенти на нашата компания. Обучение на изключително високо ниво. Изисквания: счетоводство и контрол; финанси.

3. Анализатори – професионален екип, осигуряващ връзката между методолозите и софтуерния екип. Изисквания: икономическа информатика, математика, компютърни технологии. Икономическите познания са предимство.

4. Техническа поддръжка – Инсталация и поддръжка на приложен софтуер Изисквания: отлична компютърна грамотност; Комуникативност; Желание за обучение и самообучение. Познания по мрежи са предимство; Познания по SQL са предимство.
 
Back