Програма за провеждане в градовете

Понеделник
2 Април 2007
НДК, етаж 3 и 4
08:00 - 09:00 Настаняване и аранжиране на щандовете
09:00 - 09:30 Официално откриване
Николай Василев
Министър на държавната администрация и административната реформа
Н. Пр. Майкъл Хъмфрис
Ръководител на Представителството на Европейската комисия в София
Светлозар Петров
Управител на JobTiger
Аделина Костова
Mениджър “Човешки ресурси” на Нестле България АД
09:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на деня
Вторник
3 Април 2007
НДК, етаж 3 и 4
09:00 Откриване на деня
09:00 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Петък
6 Април 2007
Международен Пловдивски Панаир, Конгресен център
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
16 Април 2007
Фестивален и конгресен център
08:00 - 09:00 Настаняване и аранжиране
09:00 - 09:30 Официално откриване
09:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Петък
20 Април 2007
Русенски университет
08:00 - 09:00 Настаняване и аранжиране
09:00 - 09:30 Официално откриване
09:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Сряда
25 Април 2007
Великотърновски университет, пети корпус
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Петък
27 Април 2007
Хотел "Верея"
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Петък
4 Май 2007
Югозападен университет
08:00 - 09:00 Настаняване и аранжиране
09:00 - 09:30 Официално откриване
09:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума