Програма за провеждане в градовете

Сряда
19 Март 2008
НДК, Зала 6
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране на щандовете
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на деня
Четвъртък
20 Март 2008
НДК, Зала 6
10:00 Откриване на деня
10:00 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
24 Март 2008
Фестивален и конгресен център
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Петък
28 Март 2008
Югозападен университет
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Сряда
2 Април 2008
Русенски университет
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
7 Април 2008
Стопанска Академия "Д. А. Ценов"
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
14 Април 2008
Международен Пловдивски Панаир, Конгресен център
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Петък
18 Април 2008
Хотел "Верея"
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
21 Април 2008
Великотърновски университет, пети корпус
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума