Програма за провеждане в градовете

Сряда
18 Март 2009
НДК, Зала 3, етаж 7
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране на щандовете
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на деня
Четвъртък
19 Март 2009
НДК, Зала 3, етаж 7
10:00 Откриване на деня
10:00 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
23 Март 2009
Фестивален и конгресен център
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Сряда
25 Март 2009
Стопанска Академия "Д. А. Ценов"
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
30 Март 2009
Великотърновски университет, пети корпус
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Сряда
1 Април 2009
Русенски университет
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
6 Април 2009
Югозападен университет
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Сряда
8 Април 2009
Международен Пловдивски Панаир, Конгресен център
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
13 Април 2009
Бургаски свободен университет
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Сряда
15 Април 2009
Хотел "Верея"
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума