Уъркшоп "Моята кариера 2011"
Сряда, 11 май 2011г.  
09:00 - 09:30 Настаняване и аранжиране на щандовете
09:30 - 10:00 Запознаване на представителите на фирмите-участнички с базата на ВСУ
10:00 - 10:30 Среща на проф. д.ик.н. Анна Недялкова с представителите на фирмите-участнички
10:30 Официално откриване
Приветствия и кратки изказвания от
проф. д.ик.н. Анна Недялкова - Ректор на ВСУ „Черноризец Храбър”
Светлозар Петров – Изп. директор на JobTiger
Ивелин Михайлов – Ръководител на екип в Тогедър ООД
10:30 - 16:00 Интервюта
16:00 Закриване на събитието