„Национални дни на кариерата“ 2020 - София

17 - 18 март 2020 г. | София

„Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот“ 2020 ще стартира на 17 и 18 март 2020 г. в София, в Национален дворец на културата, ет. 3 и 4.

„Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот“ 2020 ще стартира на 17 и 18 март 2020 г. в София, в Национален дворец на културата, ет. 3 и 4.

„Национални дни на кариерата“ 2020 - Варна

23 март 2020 г. | Варна

Втората спирка на „Национални дни на кариерата“ 2020 ще бъде във Варна. Събитието ще се проведе на 23 март 2020 г. в Двореца на културата и спорта, зала Младост Б.

Втората спирка на „Национални дни на кариерата“ 2020 ще бъде във Варна. Събитието ще се проведе на 23 март 2020 г. в Двореца на културата и спорта, зала Младост Б.

„Национални дни на кариерата“ 2020 - Русе

25 март 2020 г. | Русе

Третата спирка на „Национални дни на кариерата“ 2020, по традиция, ще бъде в Русе, на 25 март 2020 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Третата спирка на „Национални дни на кариерата“ 2020, по традиция, ще бъде в Русе, на 25 март 2020 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев”.

„Национални дни на кариерата“ 2020 - Велико Търново

30 март 2020 г. | Велико Търново

Най-големият кариерен форум в България „Национални дни на кариерата“ 2020 ще бъде във Велико Търново в края на м. март.

Най-големият кариерен форум в България „Национални дни на кариерата“ 2020 ще бъде във Велико Търново в края на м. март.

„Национални дни на кариерата“ 2020 - Габрово

1 април 2020 г. | Габрово

„Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот“ ще се проведат за трети път в Габрово. Тази година ще ви очакваме на 1 април 2020 г. в Технически университет – Габрово.

„Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот“ ще се проведат за трети път в Габрово. Тази година ще ви очакваме на 1 април 2020 г. в Технически университет – Габрово.

„Национални дни на кариерата“ 2020 - Пловдив

6 април 2020 г. | Пловдив

Следващата спирка в календара на „Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот“ е Пловдив. Събитието там ще се проведе на 6 април 2020 г. в Пловдивски панаир, Конгресен център.

Следващата спирка в календара на „Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот“ е Пловдив. Събитието там ще се проведе на 6 април 2020 г. в Пловдивски панаир, Конгресен център.

„Национални дни на кариерата“ 2020 - Свищов

8 април 2020 г. | Свищов

Деветнадесетото издание на „Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот“ тази година ще приключи в Свищов на 8 април.

Деветнадесетото издание на „Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот“ тази година ще приключи в Свищов на 8 април.

Виртуални дни на кариерата 2020

16 юни 2020 г.

Единственият изцяло онлайн кариерен форум в България "Виртуални дни на кариерата" ще се проведе на 16 юни 2020 г. Може да се включите от всяка точка на света, единствено ви е необходимо устройство с достъп до интернет.

Единственият изцяло онлайн кариерен форум в България "Виртуални дни на кариерата" ще се проведе на 16 юни 2020 г. Може да се включите от всяка точка на света, единствено ви е необходимо устройство с достъп до интернет.

HR Weekend by JobTiger

18 - 19 юни 2020 г. | с. Чифлик

27-то издание на HR Weekend ще се състои на 18 и 19 юни 2020 г. в с. Чифлик, хотел Балкан.

27-то издание на HR Weekend ще се състои на 18 и 19 юни 2020 г. в с. Чифлик, хотел Балкан.

Scale Up Your Career

29 септември 2020 г. | София

Единствената по рода си конференция за кариерно преориентиране и предварителен подбор в България, организирана от JobTiger и Career Guide ще се проведе на 29 септември 2020 г. в Интерпред - СТЦ София.

Единствената по рода си конференция за кариерно преориентиране и предварителен подбор в България, организирана от JobTiger и Career Guide ще се проведе на 29 септември 2020 г. в Интерпред - СТЦ София.

„Дни на кариерата“ 2020: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг - София

8 октомври 2020 г. | София

Единадесетото издание на единственият специализиран кариерен форум в България посветен на секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще се проведе в София на 8 октомври 2020 г. в Национален дворец на културата, ет. 5.

Единадесетото издание на единственият специализиран кариерен форум в България посветен на секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще се проведе в София на 8 октомври 2020 г. в Национален дворец на културата, ет. 5.

„Дни на кариерата“ 2020: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг - Пловдив

12 октомври 2020 г. | Пловдив

Единственият специализиран кариерен форум в България посветен на секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще се проведе на 12 октомври 2020 г. в Пловдивски Панаир, Конгресен Център.

Единственият специализиран кариерен форум в България посветен на секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще се проведе на 12 октомври 2020 г. в Пловдивски Панаир, Конгресен Център.

„Дни на кариерата“ 2020: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг - Варна

14 октомври 2020 г. | Варна

Единственият специализиран кариерен форум в България посветен на секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще се проведе на 14 октомври 2020 г. във Варна, Rosslyn Dimyat Hotel.

Единственият специализиран кариерен форум в България посветен на секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще се проведе на 14 октомври 2020 г. във Варна, Rosslyn Dimyat Hotel.

„Дни на кариерата“ 2020: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг - Габрово

20 октомври 2020 г. | Габрово

Единственият специализиран кариерен форум в България посветен на секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще се проведе в гр. Габрово на 20 октомври 2020 г. в Технически университет - Библиотека.

Единственият специализиран кариерен форум в България посветен на секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще се проведе в гр. Габрово на 20 октомври 2020 г. в Технически университет - Библиотека.

„Дни на кариерата“ 2020: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси, Обслужване на клиенти

26 ноември 2020 г. | София

Единственият в страната специализираният форум посветен на секторите Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти ще се проведе на 26 ноември 2020 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Единственият в страната специализираният форум посветен на секторите Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти ще се проведе на 26 ноември 2020 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).