Business Leaders and HR Meetup

19 януари 2017 г.

Предстои второто издание на събитие, което няма аналог в България - Business Leaders and HR Meetup. По време на събитието отново ще засегнем едни от най-актуалните през изминалата година теми.

Второто издание на Business Leaders and HR Meetup ще се проведе през м. януари 2017 г.

Предстои второто издание на събитие, което няма аналог в България - Business Leaders and HR Meetup. По време на събитието отново ще засегнем едни от най-актуалните през изминалата година теми.

Второто издание на Business Leaders and HR Meetup ще се проведе през м. януари 2017 г.

HR Industry 2017

9 февруари 2017 г. | София

Шестото издание на HR Industry ще се проведе на 9 февруари 2017 г. в Интерпред - СТЦ София.

HR Industry е единственото по рода си изложение в България, предназначено за всички, които участват в управлението на човешките ресурси и бизнес стратегии, практикуващи HR-и от водещи организации. То се организира от JobTiger, в отговор на нуждите на бизнеса от подобен род събитие в областта на човешките ресурси и това го прави отлична платформа за представяне на HR продукти и услуги.

Шестото издание на HR Industry ще се проведе на 9 февруари 2017 г. в Интерпред - СТЦ София.

HR Industry е единственото по рода си изложение в България, предназначено за всички, които участват в управлението на човешките ресурси и бизнес стратегии, практикуващи HR-и от водещи организации. То се организира от JobTiger, в отговор на нуждите на бизнеса от подобен род събитие в областта на човешките ресурси и това го прави отлична платформа за представяне на HR продукти и услуги.

„Национални дни на кариерата“ 2017 - София

март 2017 г. | София

Шестнадесетото издание на форум „Национални дни на кариерата“ ще стартира в средата на м. март 2017 г. в София.

Шестнадесетото издание на форум „Национални дни на кариерата“ ще стартира в средата на м. март 2017 г. в София.

„Национални дни на кариерата“ 2017 - Варна

март 2017 г. | Варна

Отново през месец март 2017 г., най-големият кариерен форум в страната ще бъде във Варна.

Отново през месец март 2017 г., най-големият кариерен форум в страната ще бъде във Варна.

„Национални дни на кариерата“ 2017 - Русе

март 2017 г. | Русе

Третата спирка на „Национални дни на кариерата“ 2017 е в гр. Русе.

Третата спирка на „Национални дни на кариерата“ 2017 е в гр. Русе.

„Национални дни на кариерата“ 2017 - Велико Търново

март 2017 г. | София

Най-големият кариерен форум в България „Национални дни на кариерата“ 2017 ще бъде във Велико Търново отново през м. март.

Най-големият кариерен форум в България „Национални дни на кариерата“ 2017 ще бъде във Велико Търново отново през м. март.

„Национални дни на кариерата“ 2017 - Свищов

март 2017 г. | София

Най-големият кариерен форум в страната ще бъде в Свищов в края на месец март 2017 г.

Най-големият кариерен форум в страната ще бъде в Свищов в края на месец март 2017 г.

„Национални дни на кариерата“ 2017 - Пловдив

април 2017 г. | София

Предпоследната спирка на шестнадесетото издание на „Национални дни на кариерата“ ще бъде в Пловдив в началото на м. април 2017 г.

Предпоследната спирка на шестнадесетото издание на „Национални дни на кариерата“ ще бъде в Пловдив в началото на м. април 2017 г.

„Национални дни на кариерата“ 2017 - Бургас

април 2017 г. | София

Петнадесетото издание на „Национални дни на кариерата“ ще приключи в Бургас, в началото на м. април 2017 г.

Петнадесетото издание на „Национални дни на кариерата“ ще приключи в Бургас, в началото на м. април 2017 г.

Be IT. Today

май 2017 г. | София

Четвъртото издание на конференцията Be IT ще се проведе в края на м. май 2017 г.

Четвъртото издание на конференцията Be IT ще се проведе в края на м. май 2017 г.

Януари 2017
Февруари 2017