ГРАФИК ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2015
Дните на кариерата: (всички дни на кариерата се провеждат от 10:00ч. до 15:00ч.)

 • 1 юли – гр.София, Интерпред СТЦ
 • 2 юли – гр.Самоков, х-л „Арена”
 • 3 юли – гр.Монтана, х-л "Житомир"
 • 7 юли – гр.Смолян, х-л "Смолян"
 • 8 юли – гр. Пловдив, х-л „Империал”
 • 9 юли – гр.Хасково, х-л „Хасково”
 • 10 юли – гр.Ст.Загора, х-л "Верея"

Семинари:
 • Перник
  2,3 | ОУ "Св. Константин Кирил Философ", 14.30 ч
 • Монтана
  6,6,7,7,8,8,9,10 | хотел „Житомир”, 9:00 часа
 • Варна
  6,6,7,7 | х-л "Аква", зала Нимфа/Перла, 09:00 часа


дни на кариерата за заети лица


Семинари за заети лица
 1. 1
  Усвояване на стратегии за търсене на работа и идентифициране на очакванията на работодателите по време на интервю
 2. 2
  Професионално ориентиране и консултиране
 3. 3
  Насочване на заетите лица в тенденциите на пазара на труда и възможностите за кариерно ориентиране
 4. 4
  Работа в обществения сектор
 5. 5
  Подготовка за заетост и придобиване на практически умения /комуникация, работа в екип и др.
 6. 6
  Изграждане на ключови социални умения за справяне с „човешките” предизвикателства в социален аспект
 7. 7
  Прилагане на ефективни методи и средства за получаване и задържане на работа
 8. 8
  Планиране на професионалното развитие

На 5-ти януари 2015г. стартира „Организирането и провеждането на 60 дни на кариерата и до 420 семинари за заети лица” за целите на проект „Кариерно развитие на заети лица”, BG051PO001-2.2.02 „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.


Дейностите се осъществяват от ДЗЗД „Дни на кариерата и семинари” в цялата страна, като основната цел на дните на кариерата за заети и самонаети лица, които ще бъдат организирани по настоящия проект, е да се предостави актуална информация на заинтересованите лица по отношение на съществуващи възможности за професионално и кариерно развитие на пазара на труда. Това са събития, на които бизнесът (в т.ч. и обучителните организации) и специалистите си дават среща за обмяна на информация и идеи; за запознаване с нови тенденции и възможности; за дискусия по актуални проблеми, свързани с пазара на труда. Друга основна цел на дните на кариерата е да се популяризира идеята за ученето и развитието през целия живот – идея, която от много години вече усилено и успешно се прилага в страните на Европейския съюз.


За записване за УЧАСТИЕ в семинарите, може да се свържете с КАРИЕРНИ ЦЕНТРОВЕ към Дирекция “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” за Вашия регион:


Можете да видите информационно видео за Дните на кариерата за заети лица тук:
http://jobtiger.tv/hr-industry/dni-na-karierata-i-seminari-za-zaeti-litsa-se-provezhdat-v-tsyalata-strana


Дните на кариерата през месец юни ще се проведат в следните населени места – Петрич, Сандански, Благоевград, София, Бургас, Ямбол, Сливен, Кърджали, Хасково, Русе, Шумен, Варна, Ловеч, Монтана, Враца.


Информация за съдържанието на всеки от семинарите можете да видите в следното видео: http://jobtiger.tv/hr-industry/seminari-za-zaeti-i-samonaeti-litsa-se-provezhdat-v-27-naseleni-mesta


Обучителните семинари през месец юни се организират в градовете Перник , Монтана , Варна .Материалите са разработени от ДЗЗД „Дни на кариерата и семинари”,
включващо Джобтайгър ООД и Фондация на бизнеса за образованието.
Инвестира във вашето бъдеще!