Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
Административен сътрудник на изпълнителен директор
Планира, организира, контролира и следи за изпълнението на всички административни дейности в кабинета. Осъществява всички външни и вътрешни контакти. Води кореспонденция на български и английски език. Превежда от английски език устно и писмено.
Компанията предлага
Възможност за утвърждаване на личните и професионални качества; планиране на кариера за израстване в системата на организацията. Атрактивна социална програма.
Изисквания към кандидата
Перфектно владеене на английски език; много добри комуникативни умения; възможност за работа при интензивен режим на натоварване; мотивация за сътрудничество с високо квалифициран екип от специалисти.