Община Правец
20 - 50 служителя
Директор дирекция "Финансова политика и управление на човешките ресурси" и главен счетоводител
град Правец
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
VCD