Описание
Алианц България Холдинг АД
Обявата е изтекла.
Директор "Планиране и анализ", Управление "Контролинг"
Отговаря и контролира процеса на планиране в системата на "Алианц България Холдинг" АД.
Изисквания към кандидата
Висше образование /икономическо, математическо/; опит /практика/ в застраховането /пенсионно осигуряване, банково дело/- мин. 3 год.; общи познания по техническите основи на застраховането и счетоводни принципи.