Описание
ОП Европейски политики и сътрудничество
Обявата е изтекла.
Експерт (Община Пловдив)
- Участва в подготовката, разработването и представянето на общински проекти за финансиране по оперативни и международни програми.
- Участва в управлението и изпълнението на проекти и програми, в които общината е страна.