Институт за Технологичен Трансфер и Иновации
Експерт подготовка и управление на проекти
Пловдив
длъжност на непълно работно време
VCD