SGL Group 2012 Ltd
Електротехник
гр. Несебър, кв. Черно Море3, №28
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.