Община Враца
50 - 300 служителя
Главен експерт „Оперативни програми”
Враца
длъжност на пълно работно време
ITCD