Описание
ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД
Обявата е изтекла.
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - ПРОДАЖБИ И ОБУЧЕНИЯ
- Ръководи, сформира и развива екипи от застрахователни консултанти към Агенция София;
- Провежда обучения и презентации пред застрахователните консултанти;
- Грижи се за навременното и точно изпълнение на поставените пред Агенцията цели;
- Организира, контролира и оптимизира ежедневните активности на застрахователните консултанти;
- Отговаря за организацията и реда в агентския офис;
- Грижи се за рекламата и маркетинга в агентския офис;
Компанията предлага
- Работа в реномирана международна
компания основана преди 175 години в
Австрия и притежаваща над 20 дружества в
Централна и Източна Европа;
- Атрактивна система на заплащане;
- Допълнително усъвършенстване и професионално обучение;
- Възможности за растеж и развитие;
- Отлични условия на труд и свободно поле за изява;
- Специални награди и бонуси за постигнати резултати.
Изисквания към кандидата
- Мотивирана, динамична и завладяваща личност;
- Предишен опит в продажбите и управлението на екипи от консултанти;
- Много добри комуникативни и презентаторски умения;
- Инициативен, с желание за развитие и да притежава необходимите качества и умения за постигане на поставените цели;
- Със средно или висше образование и на възраст между 28 и 40 г.;
- Компютърна грамотност;
- Познания по немски и или английски език ще бъдат считани за предимство;
- Шофьорска книжка е предимство.

Моля, изпратете Вашата автобиография, мотивационно писмо и снимка до 08 февруари 2004 г. на адрес: гр. София 1000, бул. Витоша 19, ет. 4, или на e-mail: office@grawe.bg, или по факс: 989 00 34.
Документите ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност !