Описание
Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Обявата е изтекла.
ГЛАВЕН КАСИЕР (FIN/719)
• Ежедневно приема събраните парични средства, придружени с необходимите извлечения от таксуващата система и изготвя ценна пратка за банката
• Отговаря за опазването на паричните средства и своевременното отчитане на инкасираните суми
• Следи за точното изготвяне на работната документация
• Прави извлечения от таксуващата система и следи за нулеви салда на касиерите телефонна каса за съответния ден
• Носи отговорност за съхраняване на финансово-счетоводните документи
Изисквания към кандидата
• Минимум 3 години професионален опит на подобна позиция
• Опит с касови разплащания, финансово-счетоводни документи и дейности, касаещи приемането, съхранението и контролирането на паричните потоци
• Минимум средно образование (за предпочитане професионална гимназия със специалност икономика)
• Много добри компютърни умения
• Висока емоционална стабилност и стресоустойчивост
• Умения за работа под напрежение, оперативност и експедитивност
• Умения за обслужване на клиенти и професионален интерес за работа с хора
• Много добри комуникативни умения