90 СУ "Генерал Хосе де Сан Мартин"
50 - 300 служителя
Хигиенистка
София
длъжност на непълно работно време
VCD