ОПТИКС АД
над 300 служителя
Инженер Продажби
Панагюрище
длъжност на пълно работно време
ITCD