Adecco Bulgaria
50 - 300 служителя
Инженер Технолог
Шумен
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.
ITCD