Минипулс ООД
Координатор производство
Plovdiv
full-time

Координатор производство

Plovdiv full-time

About us

Ф-ма "Минипулс" ООД е компания с 20 годишна традиция, която произвежда електронни платки и електронни системи. Търсим да назначим нов служител на длъжност Координатор производство.

Responsibilities

Основна дейност:
1. Организира и осъществява управлението на производствената дейност .
2. Следи и организира дейността по оперативно управление на производството и осигуряване на синхрон в дейността на отделните звена.
3. Утвърждава производствените програми и календарни графици и въвежда налагащите се изменения в тях.
4. Контролира обезпечеността на производството с материални ресурси и персонал.
5. Осъществява ежедневен оперативен контрол по организация работата на отделните звена.
6. Участва при приемането и внедряването на разработки за въвеждане на нови дейности, усъвършенстване на производството и подобряване качеството на работа.
7. Ръководи внедряването и използването на съвременни системи за управление и контрол на технологичния процес.
8. Да създаде офис за закупуване на материали необходими за производството.
9. При необходимост изпълнява и други задачи ,възложени във връзка с работата

Requirements and necessary skills

Изисквания към кандидата:
Висше техническо образование, специалност "инженер по електроника".
Задължително владеене на английски език.
Опит на подобна длъжност.
Умения за добра комуникация и работа в екип.

We offer

Предлагаме:
Ще бъде предвидено фирмено обучение за 1 месец в чужбина.
Постоянна работа при петдневна работна седмица
Трудов договор сключен с ф-ма "Минипулс" ООД и осигуряване на реалния доход

Contact Information

Phone: 0879003111

Zaplatomer