Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
кожен лекар,
лекар - дерматолог в Мед. център"Вита"
Изисквания към кандидата
придобита специалност по дерматология