Изи Асет Мениджмънт АД
Кредитен консултант за Студентски град, София
Студентски град
длъжност на непълно работно време
*
*}