Изи Асет Мениджмънт АД
Кредитен консултант за Студентски град, София
Студентски град
длъжност на непълно работно време

Кредитен консултант за Студентски град, София

Студентски град длъжност на непълно работно време

Описание на позицията

Повече от 4300 души в 180 офиса в страната ежедневно се грижат „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД да запази своето място на лидер в отпускането на малки потребителски кредити на българския пазар, чрез качествено обслужване на своите клиенти. Мисията на компанията е да изгражда дългосрочни отношения със своите служители, клиенти и партньори – отношения, основани на доверие, висок професионализъм, лична отговорност и взаимен респект. Във връзка с бързото и динамично развитие на нашата организация, търсим да назначим амбициозни, креативни и отговорни служители като КРЕДИТНИ КОНСУЛТАНТИ за гр. София, Регионален офис София Студентски град

Вашите задачи и отговорности:
- Представяте дейността и услугите на компанията пред потенциални и настоящи клиенти
- Извършвате директни продажби на финансовите продукти на компанията
- Следите за спазването на договорните отношения от страна на клиентите

Като Кредитен консултант ВИЕ:
- Работите в утвърдена и отговорна компания, която спазва обещанията си
- Получавате последователна система за възнаграждение, осигуряваща високо стартово заплащане
- Имате индивидуално въвеждащо продуктово и търговско обучение
- Следвате ясна система за кариерно израстване

Ако ВИЕ сте:
- Организиран
- Отговорен
- Комуникативен

Ако на вас Ви харесва да общувате с нови хора и да работите в отговорна компания...

...Тогава станете част от формулата за Успех на Изи Кредит като Кредитен консултант и изпратете актуална автобиография.

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.