Пластимо АД
Механошлосер
Самоков
длъжност на пълно работно време
ITCD