Описание
Фирма Мега Комюникейшън ООД
Обявата е изтекла.
Мениджър, администриране на системи
ПУ "Паисий Хилендарски",
Университетски информационен център

обявява конкурс за Мениджър, администриране на
системи
.

Конкурсът ще се състои от тест и събеседване.

Задължения:


1.
Администриране
на компютърни мрежи, включващо:

? Инсталация и поддръжка на Windows и Linux
базирани сървъри;

? Инсталация и поддръжка на Windows и Linux
базирани работни станции;

? Инсталация на програмно осигуряване;

? Техническа поддръжка.

2.
Внедряване и развитие на ИТ процеси и политики, базирани на ITIL и ISO
20000.

3.
Дизайн, планиране и имплементация на Windows server 2008/2012, Active Directory,PKI Infrastructure, Exchange 2010/2013, SQL 2008/2012, Hyper-V, MS System Center products family, Linux/Unix платформи.

4.
Дизайн, планиране и имплементация на мрежи – Cisco, Mikrotik.

5.
Дизайн, планиране и имплементация на решения за данни
базирани на SAN и NAS технологии (iSCSI, FCP, CIFS, NFS, и т.н.).

6.
Проактивен мониторинг на инфраструктурата.

7.
Планиране и управление на капацитета на инфраструктурата.

Изисквания:


5+
години опит в областта на Информационните технологии;Познания и опит на Windows server
2008/2012, Active Directory,PKI Infrastructure, Exchange 2010/2013, SQL
2008/2012, Hyper-V, MS System Center products family, Linux/Unix
платформи;Познания
в управлението на мрежови ресурси, рутери, защитни стени и т.н.;Хардуер
и мрежи – изграждане, поддръжка, диагностика;Работен
английски език;Умения
за работа и ръководене на екип;Аналитични
умения;Умения
за решаване на проблеми.


Предимства:

Сертификации в технологичните области описани в обявата: Cisco, Microsoft и т.н.

Необходими
документи:


Молба за участие в конкурса
(актуални телефони за връзка);Автобиография;Копие от диплома за завършено
образование, сертификати, препоръки и др.


Документи се
подават в сградата на Ректората, ул. „Цар Асен“ 24, стая №115 – Управление на
човешки ресурси.

Краен срок за
подаване: 02.08.2013 г.

Конкурсът ще се
проведе на 06.08.2013 г. в Ректората, Университетски
информационен център от 09:00 часа.

За справки и допълнителна информация: служ. тел. 032/261209 след
15.07.2013 г.