Описание
АНДРА ЕООД
Обявата е изтекла.
МЕНИДЖЪР ПРОИЗВОДСТВО
Нашият Клиент е Компания, която произвежда метални конструкции. Във връзка с оптимизирането на бизнеса Клиентът търси:

МЕНИДЖЪР ПРОИЗВОДСТВО
(Пряко подчинен на Изпълнителния Директор)

Неговата роля:
Ръководи цялостната производствена дейност на предприятието
Осъществява взаимодействие между отделите
Отговаря за квалификацията на кадрите и движението на работната сила
Отговаря за разпределението и движението на тежката механизация и автотранспорта, както и за ефективното използване на материалите
Отговаря за подготовката на производството
Участва в разработването на икономическия модел за икономическо развитие на производствения процес
Ръководи разработването на техническата документация на собственото производство
Контролира изготвянето на оперативната производствена документация и предлага мерки за увеличаване ефективността на производството
Контролира качеството на производството и на произвежданите изделия, и следи за съответствието им с установените стандарти
Компанията предлага
Дългосрочно сътрудничество и отлични възможности за професионална и лична изява. Моля депозирайте до 29.06.2005: Мотивационно писмо, Автобиография, 2 бр. Снимки в офиса на Консултантска Агенция АНДРА, София 1164, ул.”Кръстьо Сарафов” 20, партер, офис 2, тел.866 51 71; 963 04 17; e-mail: j.todorova_andra@bgcell.net, www.andra-bg.com
Изисквания към кандидата
Квалификация и опит:
Висше инженерно образование (Машиностроене)
Мин. 5 год. успешен опит на подобна позиция
Отлично познаване на нормативната уредба, регулираща дейността
Отлични компютърни умения за обслужване на дейността
Добро ниво на английски език

Личностен профил:
Лидерски потенциал и доказан опит в управление на производствени процеси и хора
Умения за взимане на решения и поемане на отговорности
Инициативен, организиран и със стремеж за постигане на високи резултати
Желание и готовност да се адаптира към добре развита фирмена култура
Последователен и търпелив
Лоялен и конфиденциален