Описание
Адекум Проекти за развитие ЕООД
Обявата е изтекла.
Младши Проектен Експерт
1.1. Координира набавянето на документи от клиентите, необходими при кандидатстване по проекти и контролира съставянето на документите по съответните изисквания;
1.2 При спечелени проекти от клиенти, извършва отчитане на проектите към институцията, отпуснала безвъзмездното финансиране по проекта и подготвя отчетите към нея;
1.3. Обучава се в писмена подготовка и аргументация на европейски проекти;
1.4. Прави проучвания за нови възможности за бизнес развитие по програми и други проучвания необходими за съставяне на проектите и спечелване на нови клиенти.
Компанията предлага
- Добро фиксирано заплащане + бонус;
- Работа в млад екип от висококвалифицирани консултанти;
- Разнообразна, динамична работа с елитни клиенти от всички икономически сектори;
- Възможност за отлично практическо обучение в работа по европейски проекти;
- Месторабота: офис в София, център, НДК.
- Необходима дата на започване на работа: 15 октомври, 2008г.
Изисквания към кандидата
- Образование висше или в процес на следване - последна година, икономическа специалност;
- Отлична подготовка по счетоводство и финанси;
- Професионален опит - не е задължителен
- Английски език - задължително изискване: отличното владеене - способност за свободен писмен и устен изказ на бизнес теми;
- Компютърна грамотност - отлично владеене на Word, Excel и набавяне на информация от Internet;
- Други умения/най-важни/: академичен опит, отлични оценки по съответните предмети и интерес за развитие в посока съставяне на бизнес планове, фирмени финанси, инвестиционно планиране, други проекти за развитие на една фирма, сектор, институция;
- Интерес към практически изследвания в областта на бизнеса и икономиката;
- Високи аналитични способности, способности за набавяне на информация и анализ на икономически и бизнес теми; - Желание за активно практическо обучение и развитие в области като европейски проекти, инвестиционно планиране, бизнес изследвания.
Университет
Американски университет в България - Благоевград
Нов български университет - София
Софийски университет
УНСС - София