Описание
Ай Еф Джи Лизинг
Обявата е изтекла.
Младши счетоводител
Във връзка с одобрена заявка от Бюрото по труда за осигуряване на заетост по проект "Младежка заетост" "Ай Еф Джи Лизинг" АД търси на назначи служител на позиция Стажант – Младши счетоводител.

Основно изискване към кандидатите е да имат завършена бакалавърска и/или магистърска степен по специалност Счетоводство и контрол, Финанси или сходна и да са на възраст до 29 години /изискване на програмата/.
Срокът на стажа е 6 месеца, с възможност за преминаване към безсрочен трудов договор.

Изисквания:

- Висше икономическо образование специалност: Счетоводство и контрол, Финанси или сходна специалност
- Без стаж по специалността;
- Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности;
- Задълбочено познаване на счетоводната теория и практика;
- Компютърна грамотност – отлично владеене на MS Office пакет;
- Свободно владеене на английски език и / или руски език;
- Умение за работа в екип;
- Прецизност, лоялност, комуникативност и инициативност.

Отговорности:

- Контрол и водене на първични счетоводни документи;
- Текущо осчетоводяване на документи;
- Следене, засичане и актуализиране на суми за плащане към контрагенти;
- Изготвяне на справки за нуждите на ръководството.

Какво Ви предлагаме:

- Работа на трудов договор по програма + осигуровки
- Фирмено обучение
- Възможност за професионално развитие и израстване в йерархията
- Добро възнаграждение + възможност за получаване на бонуси
- Работно време от понеделник до петък

Моля, изпращайте актуално CV, придружено със снимка.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.