АББ Пауър Гридс България ЕООД
Монтьор, изпитване на електросъоръжения
Севлиево
длъжност на пълно работно време
VCD