ESA Energy Services GmbH Co. KG
Монтьор (м/ж) Отопление - парно, ВиК, вентилация в Германия
Other Abroad
full-time

Монтьор (м/ж) Отопление - парно, ВиК, вентилация в Германия

Other Abroad full-time

About us

ESA Energy – Връзката между технология и занаят с най-висока ефективност.
Ние сме предприятие, което е изградено на базата на интердисицплинарна структура, в което работят специалисти-плановици, инженери и експерти и успешно реализираме комплексни строителни и монтажни проекти, като сме съсредоточени в центъра на енергийната ефективност. Фактът, че сме събрали планирането на техничското оборудване на сградите, както и изпълнението и сервизната дейност под един покрив, ни дава възможност да разработваме решения, които са възможни само при организация, която обхваща много специалности и е налице оптимално съгласувана организация.
Участвайте с нас в изграждането на бъдещето и се присъединете към нас като монтьор (м/ж) Отопление - парно, ВиК, вентилация.

Responsibilities

Вашите задачи:
• Монтаж на тръбопроводи и на строителни елементи на инсталации за съоръжения за водоснабдяване и канализация (респ.демонтаж)
• Подготвителна работа за полагане на тръби, при това извършване и на пробиви в стени и тавани
• Заваряване, спояване, поставяне на винтове и скрепяване на тръбопроводи и строителни елементи от листов метал
• Инсталиране, настройка и проверка на системите за измерване, управление и регулиране и на съорженията за контрол, като спирателен кран, регулиращ вентил, температурен датчик, уреди за измерване на налягането
• Монтаж, свързване и настройка на подготвителните инсталации за парното отопление, за топлата вода и за пречистване на водата, на съоръженията за подаване на гориво за отоплението и на другите инсталации за добив на енергия
• Инсталиране на отоплителни тела, евентуално полагане на системи за повърхностно или подово отопление
• Изолиране и уплътняване на строителните елементи, извършване на тестове за плътност
• Соларни инсталации, термопомпи със съответните тръбопроводи, температурни датчици, инсталиране на устройства за управление и регулиране
• При оздравителни работи да се извърши демонтаж на старата инсталация
• Пускане в експлоатация на захранващите технически инсталации, предаването им на клиентите и инструктиране на последните относно експлоатацията им
• Поддръжка и ремонт на техническите инсталации за захранване
• Проверка на фуккционирането, контрол на строителните елементи, проверка на електрическите връзки
• Почистване на частите на инсталациите и тръбопроводите

Requirements and necessary skills

Вашият профил:
• Завършено обучение като монтажник-инсталации на водопроводни и газови системи/, инсталационен механик по част„Отопление, ВиК и вентилация“, водопроводчик, майстор-строител на парно или сравнимо обучение в областта парно отопление, вентилация и ВиК
• Многогодишен професионален опит
• Добро владеене на частта „Отопление, вентилация и ВиК“
• Работа, ориентирана към клиента
• Неограничена готовност за извършване на монтажна дейност
• Шофьорска книжка категория В
• Познанията по немски език са желателни

We offer

Ние предлагаме:
• Справедлив и сигурен доход, както и едногодишен договор
• Насърчаване на Вашето лично развитие
• Редовно участие в различни оферти за квалификация и повишаване на квалификацията
• Препоръчителна премия и пенсионно осигуряване
• Пакет оборудване (инструменти, евентуално МПС)
• Разнообразни и предизвикателни проекти в динамична работна среда
• Много добра трудова атмосфера


В случай, че успяхме да Ви заинтригуваме и в случай, че Вие считате, че можете да допринесете за нашия екип с познанията си по специалността, както и Вас в личен план, ще се радваме да получим Вашите съдържателни документи за кандидатстване!
Zaplatomer.bg