Община Враца
50 - 300 служителя
Началник отдел
Враца
длъжност на пълно работно време
JobTiger Banner