JTR
Одит Мениджър
Sofia
full-time

Одит Мениджър

Sofia full-time

Job Description

Отговорности:

• Участва в извършването на одита на финансовите отчети на клиентите на одиторското дружеството (включително като отговорен одитор) съгласно утвърденото одит ръководство;
• Разработва програми и техники за одитиране и оказва методологична помощ на помощник одиторите;
• Планира, организира и провежда одити, като координира работата с другите служители от дружеството, както и с финансовите отдели на клиентите;
• Извършва планови и регулярни проверки на цялостната дейност на клиентите и изготвя необходимите справки във връзка с подготовката на одиторските доклади;
• Участва в изготвянето на одиторски доклади със заключения;
• Извършва задълбочен анализ и проверка на компонентите на финансовите отчети;
• Извършва в срок и по предварително изготвен график всички планови проверки с цел навременно приключване на одитните договорни ангажименти на дружеството с всеки отделен клиент;
• Участва в извършване на услуги, различни от одит ангажименти (например договорени процедури, преглед и други).

Изисквания към кандидатите:

• Регистриран одитор или предишен опит на позиция одит мениджър (или еквивалентна) с минимален стаж 3 години;
• Завършено висше икономическо и/или юридическо образование;
• Отлично владеене на английски език;
• Много дорби умения за работа с MS Office - Word, Excel;
• Умения за ръководене на екип;
• Много добри комуникационни умения.Кандидатствалите по тази обява участват в програмата за възнаграждение TigerCash с награда 800 лева.


Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля, изпратете автобиография чрез онлайн формата за кандидатстване или на мейл natalia@jobtiger.bg.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Подборът се извършва от JobTiger, удостоверение No. 2547, 08.06.2018.

Contact Information

Company: JTR

Zaplatomer.bg