Електросфера ЕООД
50 - 300 служителя
Office Manager
софия
длъжност на пълно работно време
VCD