Оператор на селскостопанска техника
с. Беловица и с. Старосел
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Оператор на селскостопанска техника

с. Беловица и с. Старосел длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

Месторабота – Позицията включва обработваема земя и отглеждане на етерично маслени култури в село Старосел и село Беловица, община Хисаря, област Пловдив

Отговорности

Спазване на трудовата и технологична дисциплина.
Да спазва инструкциите по безопасност на труда , противопожарна безопасност правилното използване на машини и съоръжения; отговаря за точното изпълнение на отглеждането на етерично маслени култури; носи отговорност за качествено изпълнение на възложената работа.

Изисквания и необходими умения

Да обработва земя ръчно и със селскостопанска техника
Да има свидетелство за управление на селскостопанска техника; да познава земеделския календар на посевите и етерично маслени култури, които отглежда; да събира реколтата и периодично се грижи за културите. Да управлява селскостопанска техника; да познава видовете етерично маслени култури; да знае устройството и начините на работа с машини и приспособления за обработване на земята. Минимум шест месеца стаж по специалността или предишен опит с минимум шест месеца трудов договор.

Ние Ви предлагаме

Нетно възнаграждение- 800лв. Работно Време - 8:00 до 18:00 с две почивки от по 30 мин и една обедна почивка от 1 час. Почивни дни: събота и неделя, включително и официални празници
Срок на договора – договор с продължителност 1 година, с възможност за удължаване. Готовност за започване на работа 01.03.2020г. Осигурено настаняване
Careerdays.bg