ЕВЕЛ
Подготовчик боядисване на автомобили
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
VCD