Нотариална кантора Гетов
Помощник - нотариус по заместване
Sofia
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Помощник - нотариус по заместване

Sofia full-time Between 1500 and 2000 bgn

Responsibilities

предвидените в ЗННД компетенции

Requirements and necessary skills

минимум 3 години юридически стаж

Contact Information

Company: Нотариална кантора Гетов

Company web site:

e-mail: antonigetov@gmail.com

Zaplatomer.bg