Ай Ви Би ЕООД
Помощник сервизен техник
Sofia
full-time

Помощник сервизен техник

Sofia full-time

About us

Ние от IVB имаме следното предложение за Вас - да се присъедините към екипа на нашия партньор като Помощник Сервизен техник.

Нашият клиент фирма „Томеко” ООД е динамично развиваща се българска компания, лидер на българския пазар в предлагането на качествено професионално кухненско и барово оборудване.

"АЙ ВИ БИ" ЕООД е регистрирано при Министерство на труда и социалната политика под № 2025 от 08.04.2016 г. да извършва посредническа дейност по наемане на работа за Република България с безсрочна регистрация търси и има договор с ТОМЕКО ООД от 01.06.2018 г.

Responsibilities

• Подпомагате работата на сервизните техници при монтаж, диагностика, ремонт и обслужване в гаранционен и извънгаранционен период на предлаганото от компанията електрическо и газово професионално кухненско и барово оборудване.
• Участвате и подпомагате работата на сервизните техници при захранване на уредите.
• Участвате в подготвителни и спомагателни работи при ремонт на уреди.
• Поддържате в пълна изправност инструментите, уредите и съоръженията, с които работите.
• Попълвате утвърдените от компанията първични документи, съпътстващи дейността.
• Познавате уредите и оборудването, и разчитате фабричните маркировки.
• Подготвяте информация за необходимите резервни части и консумативи – според спецификата на проблема, и ги заявявате за окомплектоване към отговорник резервни части.
• Представяте Организацията по начин, съответстващ на всички правни и етични стандарти.

Requirements and necessary skills

• Средно специално или висше техническо образование.
• Добра техническа грамотност
• Способност за работа в екип и спазване на зададените крайни срокове.
• Мотивираност за придобиване на знания и опит.
• Изявена инициативност, адаптивност и позитивно отношение към работата.
• Желание за дългосрочна заетост
• Компютърна грамотност - MS Office
• Свидетелство за правоуправление на МПС – категория В.

We offer

• Трудов договор и въвеждащо обучение
• Твърдо месечно възнаграждение
• Допълнителни социални придобивки
• Работа на пълен работен ден, пет дневна работна седмица
• Отлични условия на труд и комфортна работна среда
Careerdays.bg