ОПТИКС АД
над 300 служителя
Продуктов мениджър
Панагюрище
длъжност на пълно работно време
VCD