Описание
FINSYS
Обявата е изтекла.
Програмист
Поддръжка и разработване на финансов софтуер
Изисквания към кандидата
Работа с бази данни Access97/2000, Visual Basic. Владеенето на английски е предимство.
Кандидатите да имат завършено образувание по Информатика или студенти от ІV или V курс.